วันจันทร์ที่ 14 กันยายน พ.ศ. 2552

ลมมรสุม


ลมมรสุมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นทวีปกับพื้นมหาสมุทร ซึ่งเกิดเป็นบริเวณกว้างและมีช่วงเวลาในการเกิดนาน
ลมมรสุมฤดูร้อน
                - พัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทย ละปะทะขอบฝั่ง  ตะวันออกของอ่าวไทย
                - พัดผ่านไทยตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม
                - ขณะพัดผ่านประเทศไทยจะพัดพาไอน้ำจากมหาสมุทร  มาด้วยจำนวนมาก ทำให้มีฝนตกชุก
ลมมรสุมฤดูหนาว
                - พัดจากประเทศจีนและไซบีเรียผ่านภาคเหนือและภาค   ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมาจนถึงบริเวณอ่าวไทยตอนใต้
                - พัดผ่านไทยตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
                - ขณะพัดผ่านประเทศไทยจะทำให้อากาศมีความหนาวเย็น

2 ความคิดเห็น:

 1. ไม่ระบุชื่อ14 กันยายน 2552 20:45

  เมืองไทยมีลมมรสุมอะไรบ้าง

  ตอบลบ
 2. ไม่ระบุชื่อ20 กันยายน 2552 02:07

  ลมมรสุมเกิดจากความแตกต่างของอุณหภูมิระหว่างพื้นทวีปกับพื้นมหาสมุทร ซึ่งเกิดเป็นบริเวณกว้างและมีช่วงเวลาในการเกิดนาน
  ลมมรสุมฤดูร้อน
  - พัดจากมหาสมุทรอินเดียผ่านอ่าวไทย ละปะทะขอบฝั่ง ตะวันออกของอ่าวไทย
  - พัดผ่านไทยตั้งแต่กลางเดือนพฤษภาคมจนถึงกลางเดือนตุลาคม
  - ขณะพัดผ่านประเทศไทยจะพัดพาไอน้ำจากมหาสมุทร มาด้วยจำนวนมาก ทำให้มีฝนตกชุก
  ลมมรสุมฤดูหนาว
  - พัดจากประเทศจีนและไซบีเรียผ่านภาคเหนือและภาค ตะวันออกเฉียงเหนือของประเทศไทยมาจนถึงบริเวณอ่าวไทยตอนใต้
  - พัดผ่านไทยตั้งแต่ต้นเดือนพฤศจิกายนไปจนถึงกลางเดือนกุมภาพันธ์
  - ขณะพัดผ่านประเทศไทยจะทำให้อากาศมีความหนาวเย็น

  ตอบลบ